Сканирайте кода с  телефона си
СВАЛЕТЕ
"Start Your Impossible"
и стартирайте апликейшъна

Присъединете се към  колегите си в "Start Your Impossible"  и спечелете шанс да отидете  на Параолимпийските игри в Париж 2024 г.

FAQ

Кой може да  участва?

Активирането  на апликейшъна "Start Your Impossible" е достъпно за всички  постоянни служители. Участието на стажанти, временни служители и изпълнители  зависи от решението на всяка организация. Моля, свържете се с вашия  координатор за активиране на SYI за повече информация.
   Служителите, избрани да отидат на Параолимпийските игри в Париж през 2024  г., ще трябва да имат договор с Toyota по време на игрите.
   Участието в SYI изисква използването на смартфон.

Как ще бъдат идентифицирани служителите, които ще заминат за Париж 2024?

Служителите,  които ще заминат за Параолимпийските игри в Париж през 2024 г., ще бъдат  излъчени чрез класиране по точки (на ниво компания или на ниво отбори, в  зависимост от субекта).
   Редица служители ще бъдат обявени чрез жребий през 2024 г. след достигане  на определен праг от точки (MENTION THRESHOLD HERE), което позволява на  служителите да се присъединят към SYI по всяко време.

Как се разпределят  точките?

Точките ще бъдат кредитирани за участие и изпълнение на предизвикателствата.За всяка дейност, регистрирана в приложението като част от предизвикателство, ще бъдат кредитирани точки в зависимост от продължителността на дейността.Когато предизвикателството е завършено, бонус точки се кредитират (с изключение на спортни предизвикателства), следвайки тази логика:


Тест = 300 точки


Промяна на мисленето = 1000 точки


Доброволчество = 1000 точки

Как се  идентифицират победителите за всяко предизвикателство?

За всяко предизвикателство по време на активностите ще бъдат идентифицирани един или няколко победители.Идентифицирането на победителя(ите) ще бъде или чрез приложението (в случай на „измерими“ предизвикателства), или чрез теглене, извършвано от координатора за активиране в края на предизвикателството.

Какви са наградите  за всяко предизвикателство?

По време на  aктивностите, наградите ще бъдат разпределени на победителя(ите) от всяко  предизвикателство. Тези награди варират.

Нуждаете ли се от  помощ?

Свържете се с  местния координатор Start Your Impossible Activation
©2017-2022 Toyota  Motor Corporation. Всички права запазени.