Přečtěte  kód mobilním telefonem
STÁHNOUT
aplikaci programu
Start Your Impossible

Připojte  se k dalším kolegům v programu Start Your Impossible (SYI) s možností  zúčastnit se v roce 2024 paralympijských her

FAQ

Kdo se  může zúčastnit?

Programu  Start Your Impossible se mohou zúčastnit všichni stálí zaměstnanci Toyota.  Účast stážistů, pracovníků zaměstnaných na dohodu a smluvních dodavatelů  závisí na rozhodnutí konkrétního subjektu. Další informace vám poskytne  příslušný koordinátor programu SYI.
   Zaměstnanci vybraní k návštěvě Paralympijských her v Paříži 2024 musejí být  v době konání her smluvními zaměstnanci Toyoty a autorizovaných partnerů  Toyota v České republice.
   Podmínkou účasti v programu SYI je používání chytrého telefonu.

Jak  budou zaměstnanci k návštěvě Olympijských her v Paříži 2024 vybírání?

Zaměstnanci s možností navštívit Paralympijské hry v Paříži 2024 budou vybíráni prostřednictvím bodového hodnocení (na úrovni firmy nebo týmů v závislosti na konkrétním subjektu).

Jak se body rozdělují?

Body se přidělují za účast a splnění konkrétních výzev. Za každou aktivitu zaregistrovanou v aplikaci v rámci výzvy budou udělovány body v závislosti na době trvání aktivity.Po dokončení výzvy se udělují bonusové body (kromě sportovních výzev), a to následujícím způsobem:


Kvíz = 300 bodů


Změna mentálního postoje = 1 000 bodů


Dobrovolnická činnost = 1 000 bodů

Jak  budou určeni vítězové jednotlivých výzev?

Za  každou výzvu v rámci programu SYI bude určen jeden či několik vítězů.
   Vítězové budou označeni buďto prostřednictvím aplikace (v případě  „měřitelných“ výzev), nebo prostřednictvím losování, které provádí  koordinátor programu SYI po skončení příslušné výzvy.

Jaké  jsou odměny za jednotlivé výzvy?

Během  programu SYI budou vítězům v rámci každé výzvy rozdělovány odměny. Odměny se  liší v závislosti na konkrétním subjektu a konkrétní výzvě.

Potřebujete  pomoci?

Kontaktujte svého  místního koordinátora Start Your Impossible Activation
©2017-2022 Toyota Motor Corporation. Všechna práva vyhrazena.