დაასკანირეთ კოდი თქვენი მობილური ტელეფონით
ჩამოტვირთეთ
„შეძელი შეუძლებელი აქტივაციის“
აპლიკაცია
შეუერთდით თქვენს კოლეგებს „შეძელი შეუძლებეილი აქტივაცია“-ში და მოიგეთ პარიზის 2024 წლის პარაოლიმპიურ თამაშებზე წასვლის შანსი

FAQ

ვინ არის უფლებამოსილი?

"შეძელი შეუძლებელი"-ს აქტივაცია ღიაა ყველა მუდმივი თანამშრომლისთვის. სტაჟიორების, დროებითი თანამშრომლებისა და კონტრაქტორების მონაწილეობა დამოკიდებულია თითოეული ორგანიზაციის გადაწყვეტილებაზე. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს SYI აქტივაციის კოორდინატორს დამატებითი ინფორმაციისთვის.

პარიზის 2024 წლის პარალიმპიურ თამაშებზე დასასწრებად შერჩეულ თანამშრომლებს თამაშების დროს უნდა ჰქონდეთ კონტრაქტი Toyota-სთან.
SYI აქტივაციაში მონაწილეობა მოითხოვს სმარტფონის გამოყენებას."

როგორ გამოვლინდებიან პარიზის 2024 წლის თამაშებზე მიმავალი თანამშრომლები?

თანამშრომლები, რომლებიც წავლენ პარიზის 2024 წლის პარალიმპიურ თამაშებზე, ძირითადად გამოვლინდებიან ქულების რეიტინგის მიხედვით (კომპანიის დონეზე ან გუნდების დონეზე, ორგანიზაციის მიხედვით).
\
თანამშრომლების რაოდენობა გამოვლინდება გათამაშებით 2024 წელს, ქულების გარკვეული ზღვრის მიღწევის შემდეგ (აღნიშნეთ ზღვარი აქ), რაც თანამშრომლებს საშუალებას მისცემს შეუერთდნენ აქტივაციას დროის ნებისმიერ მომენტში.

როგორ ნაწილდება ქულები?

ქულები დაირიცხება გამოწვევაში მონაწილეობისა და მისი დასრულების მიხედვით.გამოწვევის ფარგლებში აპლიკაციაში რეგისტრირებული თითოეული აქტივობისთვის, ქულები დაირიცხება აქტივობის ხანგრძლივობის მიხედვით.როდესაც გამოწვევა დასრულდება, ბონუს ქულები დაირიცხება (გარდა სპორტული გამოწვევებისა), ამ ლოგიკით:


ვიქტორინა = 300 ქულა


აზროვნების ცვლა = 1000 ქულა


მოხალისეობა = 1000 ქულა

როგორ გამოვლინდება გამარჯვებული(ები) თითოეულ გამოწვევაში?

„თითოეული გამოწვევის  ერთი ან რამდენიმე გამარჯვებული აქტივაციის დროს გამოვლინდება.

გამარჯვებულ(ებ)ის იდენტიფიცირება მოხდება ან აპლიკაციის საშუალებით („გაზომვადი““ გამოწვევების შემთხვევაში) ან გათამაშების მეშვეობით, რომელსაც აქტივაციის კოორდინატორი გამოწვევის ბოლოს ჩაატარებს“.

რა  ჯილდოებია  თითოეული გამოწვევისთვის?

აქტივაციის დროს ჯილდოები გადაეცემათ თითოეული გამოწვევის გამარჯვებულ(ებ)ს. ჯილდოს განსაზღვრავს ორგანიზაცია.

გჭირდება დახმარება?

დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ Start Your Impossible Activation-ის კოორდინატორს
©2017-2022 Toyota Motor Corporation. ყველა უფლება დაცულია.