Scan koden med mobilen
last ned
Start Your Impossible
appen

Bli med dine kolleger på Start Your Impossible aktivering med mulighet til å vinne en tur til Paris 2024 Paralympiske leker

FAQ

Hvem kan delta?

Start You Impossible aktiveringen er åpen for alle faste ansatte. Deltagelse av midlertidige ansatte og konsulenter bestemmes av det enkelte land.

Vennligst ta kontakt med din SYI aktiveringskoordinator for mer informasjon.

Ansatte som får mulighet til å reise til Paris 2024 Paralympiske leker må være under kontrakt med Toyota på tidspunktet for lekene. Deltagelse i
SYI aktiveringen krever bruk av en smarttelefon.

Hvordan vil de ansatte som skal til Paris plukkes ut?

Ansatte som vil plukkes ut til Paris 2024 Paralympiske leker vil i hovedsak identifiseres gjennom en poengrangering (enten på selskapsnivå eller teamnivå, avhengig av enheten).

Et antall ansatte vil identifiserers gjennom en trekning i 2024 blant deltagere som har oppnått et minimumsnivå på 13.000 poeng, slik at ansatte kan slutte seg til aktiveringen på et senere tidspunkt

Hvordan er poengene fordelt?

Poeng vi tildeles basert på deltagelse og fullføring av utfordringer. For hver aktivitet som registeres i appen som en del av en utfordring vil poeng bli kreditert basert på varigheten av aktiviteten. Når en utfordring er fullført, får man kreditert bonuspoeng (untatt for sportsutfordringer) med følgende logikk:


Quiz = 300 poeng


Skifte av tankesett = 1000 poeng


Frivillig arbeid = 1000 poeng

Hvordan vil vinnerne per utfordring bli identifisert?

For hver utfordring gjennom aktiveringen vil én eller flere vinnere bli identifisert. Vinnerne kan enten identiseres gjennom appen (ved målbare utfordringen) eller gjennom en trekning som håndteres av aktiveringskoordinatoren ved slutten av utfordringen.

Hva er premiene for hver utfordring?

Under aktiveringen vil premier distribueres til vinnerne av hver enkelt utfordring.

Premiene vil variere i de forskjellige landene.

Trenger du hjelp?

Kontakt din lokale Start Your Impossible Activation-koordinator
©2017-2022 Toyota Motor Corporation. All rights reserved.