Scan de code met je smartphone
Download de
Start Your Impossible
Activation-app

Voeg je bij je collega's in de Start Your Impossible Activation en win een kans om naar de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs te gaan

FAQ

Wie komt in aanmerking?

De Start Your Impossible Activation is open voor alle voltijdse werknemers. Deelname van stagiaires, interimpersoneel en onderaannemers hangt af van de beslissing van elke afzonderlijke Toyota-entiteit. Neem voor meer informatie contact op met je SYI Activation-coördinator.
Werknemers die worden geselecteerd om naar de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs te gaan, moeten onder contract staan bij Toyota op het ogenblik van de Spelen.
Deelname aan de SYI Activation vereist het gebruik van een smartphone.

Hoe worden de werknemers die in 2024 naar Parijs gaan, aangeduid?

Werknemers die naar de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs gaan, worden meestal aangeduid via een puntenranglijst (hetzij op bedrijfsniveau, hetzij op teamniveau, afhankelijk van de afzonderlijke Toyota-entiteit).
Een aantal werknemers wordt ook aangeduid door een trekking in 2024, na het halen van een bepaalde puntendrempel (VERMELD HIER DE DREMPEL), waardoor het voor werknemers mogelijk is om op elk ogenblik aan te sluiten bij de Activation.

Hoe worden de punten verdeeld?

Punten worden toegekend voor deelname aan en voltooiing van challenges.Voor elke als onderdeel van een challenge in de app geregistreerde activiteit worden er punten toegekend, afhankelijk van de duur van de activiteit.Wanneer een challenge wordt voltooid, worden bonuspunten toegekend (met uitzondering van sport-challenges), volgens deze logica:


Quiz = 300 punten


Wijziging van manier van denken = 1000 punten


Als vrijwilliger optreden = 1000 punten

Hoe wordt/worden de winnaar(s) per challenge aangeduid?

Voor elke challenge tijdens de Activation zal/zullen er een of meerdere winnaar(s) worden aangeduid.
De aanduiding van de winnaar(s) gebeurt ofwel via de app (in het geval van 'meetbare' challenges) of via een aan het einde van de challenge door de Activation-coördinator georganiseerde trekking.

Wat zijn de beloningen voor elke challenge?

Tijdens de Activation worden beloningen toegekend aan de winnaar(s) van elke challenge. Deze beloningen kunnen van entiteit tot entiteit verschillen.

Hulp nodig?

Neem contact op met uw lokale Start Your Impossible Activation-coördinator
©2017-2022 Toyota Motor Corporation. Alle rechten voorbehouden.