Načítajte kód mobilným telefónom
ladda new
STIAHNUŤ aplikáciu programu
Start Your Impossible

Pripojte sa k ďalším kolegom v programe Start Your Impossible (SYI) s možnosťou zúčastniť sa v roku 2024 paralympíjskych hier

SSS

Kto sa môže zúčastniť?

Programu Start Your Impossible sa môžu zúčastniť všetci vedúci predaja, predajní poradcovia, fleetoví špecialisti, zamestnanci Toyota Central Europe - Slovakia a Toyota Financial Services.
Ďalšie informácie vám poskytne príslušný koordinátor programu SYI.Výhercovia vybraní k návšteve Paralympíjskych hier v Paríži 2024 musia byť v dobe konania hier zmluvnými zamestnancami Toyoty a autorizovaných partnerov Toyota v Slovenskej republike.

Podmienkou účasti v programe SYI je používanie smartfónu.

Ako sa budú vyberať výhercovia súťaže?

Zamestnanci s možnosťou navštíviť Paralympijské hry v Paríži 2024 budú vybraní prostredníctvom bodového hodnotenia.

Ako sa body rozdeľujú?

Body sa prideľujú za účasti a splnenia konkrétnych výziev. Za každú aktivitu zaregistrovanú v aplikácii v rámci výzvy budú udelované body v závislosti od doby trvania aktivity.Po dokončení výzvy sa udeľujú bonusové body (okrem športových výziev), a to nasledujúcím spôsobom:


Kvíz = 300 bodov


Mindset Shift = 1 000 bodov


Volunteering (Dobrovoľnícka činnosť) = 1 000 bodov

Ako budú vybraní víťazi jednotlivých výziev?

Za každú výzvu v rámci programu SYI bude určený jeden či niekoľko víťazov.

Víťazi budú označení buď prostredníctvom aplikácie (v prípade „merateľných“ výziev), alebo prostredníctvom losovania, ktoré  vykonáva koordinátor programu SYI po skončení príslušnej výzvy.

Aké sú odmeny za jednotlivé výzvy?

V priebehu programu SYI budú víťazom v rámci každej výzvy rozdelené odmeny. Odmeny sa lišia v závislosti od konkrétneho subjektu a konkrétnej výzvy.

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte svojho miestneho koordinátora Start Your Impossible Activation
©2017-2022 Toyota Motor Corporation. Všetky práva vyhradené.